top of page

Fakturering til PMJ A/S

For at sikre effektiv behandling af indkomne fakturaer har vi opsat følgende krav til fakturaer fra vores leverandører:

Faktura skal indeholde:
Initialer på bestiller
Rekvisitionsnummer
Sagsnummer


Mangler referencen, returnerer vi fakturaen.

Alle fakturaer skal sendes til faktura@pmj.dk

Fakturaen skal være vedhæftet i PDF format. 
Kontoudtog og rykkere mm. sendes til bogholderi@pmj.dk

bottom of page